ปลูกผมถาวรทั้งแบบมีแผลผ่าตัดและไร้แผลผ่าตัด

ปลูกผมถาวรแบบมีแผลผ่าตัดที่ท้ายทอยตามแนวนอนแพทย์จะตัดเอาหนังศีรษะด้านหลังที่มีความหนาแน่นของเส้นผมที่เพียงพอออกมา กว้างประมาณ 1 ซม และยาวตามปริมาณเซลล์รากผมที่จะปลูก โดยทั่วไปยาวประมาณ 8 - 10 ซม. แผลเป็นตรงท้ายทอยจะเย็บปิดด้วยเทคนิคพิเศษเพื่อให้เหลือรอยแผลเป็นขนาดเส้นด้ายยาวตามแนวนอนจะมองไม่เห็นเพราะมีผมด้านบนยาวลงมาปกไว้ จากนั้นจะนำแผ่นผิวหนังที่ตัดออกมามาแยกรากผมออกเป็นกอๆ ภายใต้กล้องจุลทรรศน์ พร้อมกับเลี้ยงเซลล์รากผมไม่ให้ตายด้วยน้ำยาพิเศษที่ใช้แช่และควบคุมอุณหภูมิให้อยู่ประมาณ 4 องศาเซียลเซียส หลังจากนั้นก็จะทะยอยเอาไปปักปลูกบริเวณที่มีผมบางที่ละรากผม ทีละรูผมที่สร้างขึ้นใหม่ด้วยเครื่องมือพิเศษที่เล็กมาก ส่วนการผ่าตัดปลูกผมถาวรแบบไร้แผลผ่าตัดจะต่างกันเพียงวิธีที่จะนำรากผมออกมาจากบริเวณท้ายทอย จะใช้เครื่องมือพิเศษไปเจาะเอารากผมออกมาทีละรากแผลจึงเล็กมากไม่จำเป็นต้องเย็บ พอเอารากผมออกมาก็ต้องเอาไปหั่นเตรียมภายใต้กล้องจุลทรรศน์เช่นเดียวกันและนำไปปลูกเช่นเดียวกับปลูกผมแบบมีแผลผ่าตัด